Wist u dat? Verwarming

1. Gasprijs verdubbeld in 10 jaar tijd
2. Open verbrandingtoestellen niet meer van deze tijd
3. Wat is nu precies stralingswarmte?
4. Een tochtig huis leidt niet tot een beter binnenklimaat
5. Wat u moet weten over isolatie


1. Gasprijs verdubbeld in 10 jaar tijd
Wist u dat de gasprijs in Nederland over de afgelopen 10 jaar is verdubbeld. Uitgaande van de stijgingen over de afgelopen jaren is de vrijwel zeker dat over 10 jaar de prijs opnieuw minimaal is verdubbeld. Het betekent dat elke investering die u nu uitvoert over 10 jaar het dubbele aan besparing oplevert. Uitgaande van 3% inflatie per jaar betekent dit dat over 10 jaar het rendement 65% meer is dan in het startjaar.


2. Open verbrandingtoestellen niet meer van deze tijd
Veel oudere ketels en vooral gaskachels en geizers zijn nog van het type ‘open’ toestel. Dit is eenvoudig te herkennen, namelijk als u op de ketel maar één afvoerpijp heeft en veelal kunt het branderbed of de vlammen zien. In dat geval heeft u een dergelijk toestel. Dergelijke ketels halen de verbrandingslucht vanuit de ruimte. Als dit in een schuurtje of een tochtige zolder gebeurt is dit niet direct een probleem, maar als dit in de woonomgeving gebeurt dan wordt ten eerste zuurstof onttrokken aan de woonruimte (waardoor verslechtering van het binnenklimaat ontstaat) en ten tweede loopt u meer risico‘s bij onvolledige verbranding, omdat de rookgassen b.v. bij slechte trek terug kunnen stromen in de woonruimte. Jaarlijks zijn er nog altijd tientallen dodelijke slachtoffers door koolmonoxide vergiftiging en honderden die daarvoor moeten worden opgenomen in een ziekenhuis. Overigens betekent het niet dat een moderne ketel niet onderhouden moet worden, maar door betere elektronische bewaking van de verbranding en het gesloten karakter zijn de risico‘s veel kleiner als bij de open toestellen. Heeft u nog een dergelijk toestel? Meestal bent u toe aan een nieuwe ketel. U kunt daar bovendien veel geld mee besparen.

3. Wat is nu precies stralingswarmte?
Warmte-afgifte van b.v. een radiator is op te delen in convectie en stralingswarmte. De verhouding is ongeveer 2/3 convectie en 1/3 stralingswarmte, maar bij stijging van de temperatuur zal het aandeel stralingswarmte toenemen. Deze stralingswarmte kan met b.v. reflectiefolies die een zeer lage stralingscoefficient hebben worden tegengegaan aan b.v. de achterkant van de radiator. Deze warmte wordt overigens als zeer prettig ervaren. Het is vergelijkbaar aan een koude winterdag in de zon zitten. De luchttemperatuur is nog laag, maar door de stralingswarmte is het toch behaaglijk. Er wordt wel eens geroepen dat als het aandeel stralingswarmte omhoog gaat de luchttemperatuur omlaag kan gaan om toch eenzelfde thermisch comfort te ondervinden. Het is dan wel van belang om in de nabijheid (maximaal enkele meters) van het uitstralende oppervlak te zitten en dat is natuurlijk niet altijd praktisch. Niettemin kan het prettig zijn om een leestafel of zithoek dichtbij een uitstralend object te zetten, maar dit zijn zaken die een eerder al snel proefondervindelijk heeft ontdekt.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de kleur van de radiator beperkt van invloed op de hoeveelheid uitgezonden stralingswarmte. Dit wordt veel meer bepaald door het soort materiaal (ruwheid, spiegelende eigenschappen e.d.) Het stralingsgetal van een volkomen zwart lichaam (staat voor het maximum aan stralende eigenschappen) is 5,75 [x 10 -8 W/M2.K4]. Die van olieverf (geldt ook voor wit) ligt tussen de 5,1 en 5,6. Voor gepolijst aluminium ligt deze rond de 0,3. Hiermee is op hoofdlijnen uitgelegd hoe het uitstralen van warmte kan worden tegengegaan dan wel worden gestimuleerd.

4. Een tochtig huis leidt niet tot een beter binnenklimaat
Er wordt vaak gedacht dat een tochtig en slecht geïsoleerd huis tot een beter binnenklimaat leidt. Dit komt ook door wat misstanden met de toegepaste mechanische ventilatie in sommige nieuwbouwwoningen, maar daar gaat het om ondeskundige montage en/of gebruik. Het tegendeel is echter waar. Hoe beter de woning is geïsoleerd (geldt ook voor het toepassen van spouwisolatie) hoe beter het binnenklimaat is te conditioneren. Slecht geïsoleerde woningen hebben meer kans op vochtproblemen (moeilijk warm te stoken, waardoor weer meer kans op condensatie), grotere temperatuurschommelingen, waardoor meer luchtcirculatie en ronddwarrelen van allergenen. Voorwaarde is dat bij een goed geïsoleerd huis voldoende wordt geventileerd om overtollig CO2; en eventuele andere afvalstoffen kwijt te raken.

5. Wat u moet weten over isolatie

 • Op het gebied van isolatiemateriaal is er vaak veel discussie over de juiste toepassing t.a.v. de verschillende materialen, de systemen en benodigde diktes. Dit wordt mede veroorzaakt, doordat er weinig informatie is over hoe de systemen worden getest en beoordeeld.
 • De wijze van montage van isolatiemateriaal is zeer bepalend en niet elke installateur of aannemer neemt het op dit punt even nauwkeurig. Het zorgvuldig plaatsen van isolatie kost immers extra tijd en vraagt de nodige aandacht. Bij twijfel is het beter om een specialistisch bedrijf in te schakelen voor de isolatie dan dit door de algemene aannemer uit te voeren. Kostentechnisch hoeft dit zeker niet altijd duurder te zijn. Ook zelf doen behoort tot de mogelijkheden, maar dan moeten de aanwijzingen van de fabrikant goed in acht genomen worden. De volgende aspecten zijn in ieder geval van belang:
  • Is de isolatie b.v. goed luchtdicht gemaakt oftewel sluit de isolatie goed aan tussen de verschillende delen dan wel b.v. balken)? Door ventilatie kan een groot deel van de isolerende werking weer ten niet worden gedaan.
  • Is er bij toepassing van glaswol en steenwol een dampremmende laag aangebracht om condensatie van vocht onder het dakbeschot tegen te gaan ter voorkoming van houtrot?
  • Is er op gelet dat een houtendak niet aan twee kanten vocht dicht wordt afgesloten door b.v. een isolatielaag(je) of dakbedekking. Zo is het voor een platdak van belang om niet zomaar aan de onderkant isolatie aan te brengen, omdat het dakbeschot dan inderdaad door vochtophoping kan gaan rotten. In bepaalde gevallen is het wel mogelijk, maar dit zal met de desbetreffende fabrikant van de isolatie moeten worden besproken (de ervaring is dat niet alle aannemers hierin hetzelfde verhaal vertellen).
  • Is er geen onnodige luchtspouw tussen dakbeschot en isolatie aangebracht (dit wordt vaak door aannemers als noodzakelijk aangegeven, maar conform advies van rockwoll is dit niet noodzakelijk om eventueel houtrot te voorkomen). Een extra luchtspouw leidt er toe dat er meer convectie kan ontstaan boven de isolatie met als gevolg extra warmteverlies.
  • Wordt er bij folie-isolatie wel een luchtspouw van ca. 1,5 tot 2 cm toegepast om daadwerkelijk reflectie te verkrijgen en een gesloten luchtlaag te krijgen om transmissie van warmte tegen te gaan? Dit is essentieel om warmtetransmissie tegen te gaan.
  • Claims van zeer hoge R (isolatiewaarde) waarde bij slechts dunne isolatiesystemen (folie systemen moeten worden opgebouwd uit meerdere lagen met daartussen steeds een luchtspouw) kunnen het beste in beginsel worden gewantrouwd tenzij deze zijn onderbouwd door een algemeen bekend onafhankelijk onderzoeksinstituut of nog beter op basis van meerdere onderzoeken van onafhankelijke onderzoeksinstituten. In de basis geldt voor isolatie dat hoe dikker het toegepaste systeem hoe beter de isolerende eigenschappen.
  • Isolatie moet luchtdicht worden geinstalleerd. Ventilatie moet geregeld worden door een mechanisch ventilatiesysteem of natuurlijke ventilatie via ventilatieroosters. Verhalen die vaak aangegeven worden dat de lucht nog ergens langs moet kunnen, omdat dit goed zou zijn tegen houtrot (een dakbeschot mag slechts aan één zijnde luchtdicht zijn gemaakt) of algemene ventilatie is in de regel vaak onzin en gaat in grote mate ten koste van de isolerende eigenschappen van het isolatiemateriaal. Het is vaak meer een excuus om de isolatie enigszins rommelig aan te brengen. Goed isoleren betekent het voorkomen van zogenoemde koudebruggen (plekken waar geen of weinig isolatie aanwezig is).

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld op basis van de laatste inzichten op het gebied van energie en milieu. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.