Wist u dat? Elektriciteit

1. Rendement elektriciteitopwekking en transport ca. 40%
2. Internet en telecom vergen veel energie
3. Welke type accu’s zijn er en wat zijn de ontwikkelingen?
4. Verbod op gloeilamp is te rigide
5. Stabiliteit energienetwerk cruciaal voor totaal energetisch rendement
6. Elektrisch scheren is milieuvriendelijker dan natscheren


1. Rendement elektriciteitopwekking en transport ca. 40%
Om een kWh elektriciteit bij u thuis te krijgen is van de 100% primaire energie (b.v. aardgas, olie of kolen) gemiddeld ca. 60% nodig voor opwekking en transport. De centrales hebben gemiddeld een rendement van 45% voor opwekking, waarna vervolgens gemiddeld 5% aan transportverliezen ontstaan om de stroom bij de afnemer te krijgen. Indien de stroom echter uit het buitenland wordt geïmporteerd dan kunnen de transportverliezen oplopen tot 15%.


2. Internet en telecom vergen veel energie
De huidige indicatie (exacte cijfers worden niet verstrekt vanuit de industrie) is dat een internetzoekopdracht even veel energie verbruikt als een spaarlamp (gesteld 10 W) gedurende een uur. Het onderliggende probleem is dat als de huidige groei zich doorzet in 2030 het punt bereikt wordt dat er door het internet net zoveel energie wordt verbruikt als nu wereldwijd in zijn totaal wordt verbruikt. Een avond intensief internetten (50 zoekopdrachten) kost gauw een ½ kWh (excl. energieverbruik eigen computer).
Met wereldwijd ruim 1 miljard internet gebruikers (uitgaande van 50% actieve gebruikers per avond) kom je op ca. 250 MWh en op jaarbasis op ca. 90.000 MWh (ca. 1% van het wereldwijde energieverbruik). De ICT sector zal zich dus veel meer moeten gaan richten op energiezuinige apparatuur i.p.v. voornamelijk te kijken naar performance. Deze ontwikkelingen zetten zich deels zelf in gang (energie is immers kostbaar), maar de juiste balans tussen performance, functionaliteit en energieverbruik eist een kritische blik.

3. Welke type accu’s zijn er en wat zijn de ontwikkelingen?
Lithium batterijen zijn begin jaren 90 geïntroduceerd en zijn op dit moment commercieel gezien de batterijen met de beste capaciteit/ gewicht verhouding (ca. 150-200 Wh/kg). De opslagcapaciteit van de lithium batterijen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld in capaciteit per kg en de prijs is met een factor 6 (per kg) gedaald.
De batterij is ook nog niet uitontwikkeld. M.n. in mobiele elektronica is lithium de standaard geworden. Kostentechnisch is de batterij nog steeds te duur voor grootschalige toepassingen in bijvoorbeeld elektrische auto's en zijn er nog problemen met de stabiliteit van de chemicaliën. Klassieke batterijtypen zoals de loodaccu (ca.30-45 Wh/kg; zeer betrouwbaar, chemisch stabiel en relatief goedkoop), de Nickel Cadmium batterij (ca. 60-110 Wh/kg, relatief hoge capaciteit, duidelijk goedkoper dan lithium echter mindere prestaties en hogere zelfontlading) worden om die reden nog veel toegepast.
Op dit moment is de NiCd batterij om deze reden nog grotendeels de standaard voor elektrisch transport zoals ook in hybride auto’s. Echter ook de huidige lithium batterijen schieten op dit moment nog te kort (naast de hoge kosten) voor de transportsector t.a.v. vermogen, levensduur en capaciteit. Met b.v. nanotechnologie, maar mogelijk ook andere technologieën probeert me nu te voldoen aan de eisen om mobiliteit daadwerkelijk op grote schaal te kunnen verelektrificeren. Er zijn al fabrikanten die claimen vergevorderd te zijn op dit terrein. In ieder geval is de stimulans om betere herlaadbare batterijen te ontwikkelen groter dan ooit en dat is alvast een goed uitgangspunt voor het benodigde investeringskapitaal voor verdere research en verbeterde productietechnieken.

4. Verbod op gloeilamp is te rigide
Zuinige lampen zijn natuurlijk aan te moedigen, maar het is ook goed om te constateren dat op een aantal punten (lichtkleur, dimbaarheid, prijs en dus indirecte energiekosten) de gloeilamp superieur is. Waarom een dure lamp ophangen in een ruimte die slechts kortstondig moet worden verlicht. Een algeheel verbod is vanuit die optiek te rigide. Zeker als men vaststelt dat globaal 1% van ons totale energieverbruik wordt veroorzaakt door de gloeilamp en er bijvoorbeeld geen maximale grens wordt gesteld aan het gewicht van een auto, in beperkte mate aan de gereden snelheid, het aantal gereden kilometers of gemaakte vluchten. Het is belangrijk om ons energieverbruik in perspectief te blijven zien.

5. Stabiliteit energienetwerk cruciaal voor totaal energetisch rendement
Investeringen in windenergie kunnen niet zonder investeringen in ontwikkelingen om een stabiele energielevering te kunnen garanderen. Het proces van energielevering is alleen efficiënt en betrouwbaar als er een goede balans is tussen afnemers en centrale en decentrale opwekkers. Dit vergt veel meer investeringen in technieken om alle mogelijkheden van energieopwekking goed te kunnen benutten. Apparaten die energie kunnen bufferen (vriezers, koelkasten, grote elektrische boilers), apparaten die eenmaal per dag gebruikt worden (vaatwasser, wasmachine) of apparaten met een lage prioriteit zouden op afstand aan- en afgeschakeld kunnen worden binnen hiervoor door de consument aan te geven grenzen. Voor de consument zal daar een aantrekkelijke kWh prijs tegenover moeten staan. Enigszins vergelijkbaar met de huidige nachtstroom, maar dan veel dynamischer. Dit laatste is mogelijk, omdat het moment van verbruik grotendeels is aan te sturen door de leverancier die daarop scherp kan inkopen. Dergelijke technieken kunnen reeds nu zorgen voor een efficiënter energieverbruik en dragen bovendien bij aan het voorkomen van storingen, omdat netwerken ook op kleiner niveau in balans gehouden kunnen worden. Omgekeerd zou je kunnen zeggen dat een kWh van een regelbare opwekeenheid (b.v. gascentrale) van grotere waarde is dan een kWh die op een enigszins willekeurig moment wordt opgewekt (b.v. windenergie), omdat daar per definitie een stuurbare kWh tegenover moet staan.

6. Elektrisch scheren is milieuvriendelijker dan natscheren
Elektrisch scheren is milieuvriendelijker dan natscheren. Het zit in de marge van ons totale energieverbruik, maar het is een aardig voorbeeld om aan te geven hoe zaken anders kunnen liggen dan in eerste instantie gedacht. De benodigde energie voor het maken van warmwater is een veelvoud van de benodigde elektriciteit voor het scheerapparaat.

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld op basis van de laatste inzichten op het gebied van energie en milieu. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.