Het belang van energiebesparen

Een energie-efficiënte maatschappij bouwt en behoudt een goede concurrentiepositie, waarmee de noodzakelijke economische voorspoed voor verdere investeringen op de diverse terreinen gehandhaafd of zelfs uitgebreid kan worden. Dat wat we uitgeven aan energieverbruik (lees inkoop olie) kunnen we niet besteden aan onderwijs, zorg en andere facetten die ons welzijn verhogen.

Minder energieverbruik verkleint de toename van CO² uitstoot in de atmosfeer. Binnen de wetenschap is er een redelijke consensus over het versterken van het broeikaseffect bij het stijgen van de CO² concentraties. De eerste effecten op het klimaat lijken zich reeds voor te doen. In ieder geval is vastgesteld dat de huidige CO² concentraties ver boven de historisch vastgestelde percentages ligt. Wie niet overtuigt is door het broeikaseffect zal zich toch aangesproken moeten voelen door het feit dat het steeds moeilijker wordt om de productie en vraag van fossiele brandstoffen in evenwicht te houden. Een onbalans kan wereldwijd tot grote politieke en economische instabiliteit leiden.

Door grootschalig in te zetten op energiebesparen kunnen milieuvriendelijke opwekkingstechnieken veel sneller een belangrijk procentueel aandeel krijgen van de totaal benodigde hoeveelheid energie. Hierdoor kunnen vervuilende centrales sneller buiten bedrijf genomen worden en investeringen in nieuwe fossiele centrales (b.v. geplande kolencentrales) worden vermeden. Dit laatste is niet op korte termijn te realiseren door het huidige energieverbruik op te vangen door duurzame productie. Dat vergt te grote investeringen op de korte termijn en bovendien zijn de daarvoor benodigde middelen nog onvoldoende aanwezig.

Door ook als consument te investeren in duurzame opwekking groeit de stimulans voor de industrie om te (blijven) investeren in nieuwe en betere technieken.

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld op basis van de laatste inzichten op het gebied van energie en milieu. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.