Besparen van €nergie

Voor de beste besparingsadviezen en producten

Kleine windturbine

Voor het opwekken van windenergie geldt ‘the bigger the better’. Dit betekent hoe hoger en hoe groter de windturbines hoe beter de opbrengst en daarmee normaal gesproken ook het financieel rendement. Windsnelheden nemen exponentieel toe met de hoogte en ook het windvangend oppervlak zal kwadratisch toenemen conform de oppervlakteberekening (π r²) voor een cirkel. Tegen deze ‘natuurwetten’ is het moeilijk om tot een rendabele kleine windturbine te komen.

Ondanks de beperkte mogelijkheden is er toch een grote diversiteit aan kleine windturbines. De terugverdientijd is echter het belangrijkste probleem. Uit een nog lopende veldstudie (bron: ingenieur 6 maart 2009) had de beste windturbine een terugverdientijd van ca. 26 jaar.
Gesteld kan worden dat kleine windmolens echte niche producten zijn voor op plekken waar er geen elektriciteitsnet beschikbaar is.

Mogelijk dat in de toekomst de performance qua opbrengst nog wat kan verbeteren, maar zoals het er nu uitziet zal alleen een sterke prijsdaling de producten interessant kunnen maken om op grotere schaal te gaan toepassen.

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld op basis van de laatste inzichten op het gebied van energie en milieu. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.