Besparingstips vervoer1. Vermijd korte autoritten door b.v. te fietsen
2. Verlaag uw snelheid in de auto
3. Rijd constant
4. Neem als het kan (op langere afstanden) de trein
5. Zorg voor een lage belasting van de motor
6. Laat tijdig gas los
7. Kies voor een lichte auto
8. Kies voor een auto met een goede stroomlijn
9. Kies LPG of een moderne diesel
10. Neem een ligfiets voor woon- werkverkeer
11. Kies een elektrische brommer of scooter
12. Kies voor een elektrische auto


1. Vermijd korte autoritten door b.v. te fietsen
Ca. de helft van de autoritten die worden gemaakt zijn korter dan 7,5 kilometer. Deze afstanden zijn in de meeste situaties goed en tijdens de spits ook snel te overbruggen op de fiets eventueel met elektrische ondersteuning, zodat je met een lagere inspanning een grotere afstand kunt afleggen. Uitgaande van 1 korte autorit per dag van ca. 5 kilometer betekent dit voor de gemiddelde Nederlander bij ca. 15.000 gereden kilometers per jaar een kwart besparing op het brandstofgebruik. Bovendien heeft dit veel voordelen voor de lokale verkeersituatie en luchtkwaliteit.
Voor de wat langere afstanden is ook de elektrische scooter of brommer (7,5 kilometer is dan in ruim 10 minuten af te leggen) inmiddels een goed alternatief. Voor elektrische fietsen kunt u prima terecht bij de lokale vakhandel of kijk eens op Elektrische fiets modellen of Fietsnet. De bekende merken worden allemaal als goed beoordeeld door de ANWB, met de kritische kanttekening dat de actieradius nog verbetering behoeft (nu ca. 25 km).

2. Verlaag uw snelheid in de auto
Een lagere snelheid scheelt veel op het brandstofverbruik. Het brandstofverbruik neemt exponentieel toe bij een hogere snelheid. Dit komt doordat de rolweerstand (Prol = 4*v) met een factor vier toeneemt t.o.v. de snelheid en het benodigde vermogen om de luchtweerstand te overwinnen neemt zelfs tot de derde macht toe (P = ACwRoV³/2, A = Frontaal oppervlak (m2;); Cw = Weerstandcoëfficient; Ro = De luchtdichtheid (kg/m3;) ; V = de snelheid (m/sec)). Uit diverse praktijk onderzoekjes is gebleken dat het rijden van 120 i.p.v. 100 niet of nauwelijks in reistijd scheelt. Sterker nog het scheelt vaak tijd, omdat er minder vaak getankt hoeft te worden. Bij 120 km/uur onstaat er bijna een verdubbeling (factor 1,7) van het brandstofverbruik. Bij 140 kilometer t.o.v. 100 kilometer is dit bijna een verdrievoudiging (factor 2,8). In de praktijk pakt het vaak wat minder ongunstig uit, doordat verbrandingsmotoren een beter rendement hebben bij een zwaardere belasting (vollast). Moderne auto's zijn qua vermogen overgedimensioneerd, waardoor de motoren bij lagere snelheden in deellast draaien.

3. Rijd constant
Optrekken kost veel energie. Bij het versnellen zal er energie moeten worden toegevoegd (naast de energie die nodig is om de rijweerstand te overwinnen). In feite ga je van een lager (kinetisch ½mv²) energieniveau naar een hoger energieniveau. Elke keer dat je remt verlies je deze energie en moet je die opnieuw toevoegen om op de gewenste snelheid te komen. In de praktijk betekent dit dat een versnelling van 80 naar 100 km/uur even veel energie kost als een halve kilometer constant rijden bij 100 km/uur rijden. Optrekken van 80 naar 120 km/uur staat ongeveer gelijk aan 1,3 km rijden bij 100 km/uur.

4. Neem als het kan (op langere afstanden) de trein
Op lange afstanden is de trein energetisch (ca. een factor 3 beter dan de auto bij 1 passagier) gezien het beste alternatief. Qua reistijd scoort de trein zeker niet altijd het beste, maar door de totale vervoersketen goed te plannen is het wellicht mogelijk om tot een acceptabele reistijd te komen. Overigens geldt dit natuurlijk niet voor hogesnelheidstreinen, maar wellicht moeten die bezien worden als ‘concurrent’ van het vliegtuig.

5. Zorg voor een lage belasting van de motor
Zorg voor een lage belasting van de motor en daarmee brandstofverbruik door rustig (hoeft niet als een slakkengang) en gelijkmatig op te trekken en tijdig op te schakelen. Dit geldt zeker bij een koude motor (ca. eerste 10 minuten) om onnodige slijtage te voorkomen.

6. Laat tijdig gas los
Indien duidelijk is dat er afgeremd moet worden (rood licht, file, invoegend verkeer e.d.) dient het gas (deels) losgelaten te worden, zodat er niet onnodig geremd hoeft te worden. Als het gas volledig is losgelaten, verbruikt een moderne motor geen brandstof(dit in tegenstelling tot stationair loop). Het zorgt bovendien voor een prettige gelijkmatige rijstijl en vaak kan er bij stoplichten direct doorgereden worden zonder eerst tot stilstand te komen.

7. Kies voor een lichte auto
Om een bepaalde massa op snelheid te brengen zal er energie moeten worden toegevoegd. Het spreekt voor zich dat een lichte auto enerzijds veel sneller op snelheid is te brengen en dat daar veel minder vermogen voor noodzakelijk is.

8. Kies voor een auto met een goede stroomlijn
Een goede stroomlijn brengt evenredig de luchtweerstand omlaag. Luchtweerstand is de belangrijkste weerstand op kruissnelheid die overwonnen moet worden. Vermijd dus de auto's met een hoge opbouw (b.v. MPV's).

9. Kies LPG of een moderne diesel
LPG is een bijproduct van oliewinning en raffinage. Het verbrandt zeer schoon, is voordelig en om die reden een prima keuze als vervoersbrandstof. Aangezien niet iedereen op LPG kan rijden, het is immers een bijproduct, is vervolgens diesel een beter optie dan benzine. Een dieselmotor is tot 40% efficiënter dan een benzinemotor. Kies wel voor een moderne variant met gesloten roetfilter i.v.m. andere vervuilende stoffen. Aardgas is ook interessant, maar op dit moment een onvoldoende serieus alternatief door het beperkt aantal vulstations en hogere inbouwkosten. De huidige hybride auto's zijn m.n. energetisch interessant als u veel korte ritten maakt, maar worden voor een gemiddelde rijder steeds interessanter door een gunstige bijtellingsregeling en verdere verbeteringen van het concept.

10. Neem een ligfiets voor woon- werkverkeer
Een ligfiets heeft een veel betere stroomlijn, waardoor met ca. de helft van de inspanning dezelfde snelheid is bereiken.

11. Kies een elektrische brommer of scooter
Indien u de korte afstanden niet kunt of wilt overbruggen op de fiets overweeg dan een elektrische scooter of brommer i.p.v. één met verbrandingsmotor. Deze zijn inmiddels concurrerend geprijst en de gebruikskosten liggen veel lager als bij een benzine variant. Er zijn inmiddels diverse elektrische scooters en brommers op de markt. De E-solex is hiervan een aantrekkelijk geprijsde mogelijkheid.

12. Kies voor een elektrische auto
Bij de huidige methode van elektriciteit opwekken zal een elektrische auto ca. 30% efficiënter (incl. gem. opwekkingsrendement elektriciteit) zijn dan een auto met dieselmotor. Tevens is een belangrijk voordeel dat emmisies centraal plaatsvinden en beter geregeld kunnen worden. Ook biedt het goede kansen om energie verder duurzaam op te wekken voor de transportsector. Op dit moment zijn er nog te weinig concrete elektrische auto’s op de markt en is de capaciteit van de accu’s nog een belangrijk knelpunt (kostbaar). Niettemin kan het snel gaan en daarom willen wij de elektrische auto alvast genoemd hebben. Op het moment dat er een redelijke keuze is zullen wij deze met stip laten stijgen op onze besparingsranglijst.

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg samengesteld op basis van de laatste inzichten op het gebied van energie en milieu. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend.